Ubuntu Wellness Universe

where we bring people together for Unity in Diversity

Ubuntu, uitgesproken als oe-BOEN-toe, is van oorsprong een humanistische levensfilosofie. Het woord is afkomstig uit de Bantoetalen van Zuidelijk Afrika. Centraal in de Ubuntu filosofie staat: verbinding en harmonie in relaties tussen mensen onderling. Ubuntu wordt gezien als een traditioneel Afrikaans concept, die onder andere benamingen terug te vinden is in alle oude culturen, volkeren en tradities van de wereld.

Er zijn vele vertalingen van ubuntu mogelijk, waaronder:

  • “Eén-zijn”
  • “Menselijkheid tegenover anderen”
  • “Ik ben omdat wij zijn”

In de Ubuntu Wellness Universe gaan we een stap verder door de harmonie waar het om gaat in deze levensfilosofie niet alleen extern te benadrukken door het verbinden van mensen onderling of mens met natuur, maar ook intern te benaderen door de mens met zichzelf te verbinden met zijn kern, zijn doelstelling en zijn levensopdracht. Van hieruit ook de mens zich met het universum te laten verbinden om zo zich volledig te manifesteren in al zijn capaciteiten en dimensies van zelfexpressie.

Zodra de mens zich als onderdeel van een groter geheel kan ervaren hebben wij het paradijs op aarde. Dan is er sprake van de hoogste definitie van Ubuntu: het geloof in een universeel gedeeld verbond dat de gehele mensheid met elkaar verbindt.