Ubuntu Wellness Universe

where we bring people together for Unity in Diversity

Ubuntu Wellness Universe where we bring people together for Unity in Diversity.

Vanaf de eerste voorouderlijke influistering van de naam Ubuntu tot het bestuderen en uitdragen van het Ubuntu concept is er bijna twee decennia aan levenservaring nodig geweest voor de manifestatie van de Ubuntu Wellness Universe.

De basis is reeds gelegd op Curacao ( zie www.ubuntucuracao.com) waar het Ubuntu concept zo breed mogelijk werd uitgezet in de vorm van de Ubuntu Wellness Center. Een spiritueel, educatief en culinair centrum waar elk facet van het menselijk bestaan aandacht kreeg. Waar mensen samen konden komen om te eten, lachen en zichzelf te laten behandelen d.m.v. diverse therapieen.

Na 3 jaar was de tijd rijp voor meer diepgang, voor meer connectie met de universum en is in Delft de Ubuntu Wellness Universe geboren die als een springplank dienst doet door te vertrouwen op spirituele verbindingen die de weg uitstippelen naar universele welzijn, welbehagen en welvoelen van iedereen.

UWU in de oude en de nieuwe vorm was een energetische manifestatie die via drs. Cheraldine F.Osepa gepresenteerd mocht worden aan de wereld.

Cheraldine is een Spiritueel Consultant, Holistische Massage Therapeut , Lach Yoga Docent en Lichtwerker in de oertradities. Naast haar intuitief ontwikkelde kennis gebaseerd op hetgeen haar voorouders, de wetmatigheden van oermoeder Aarde en de Akasha Kronieken haar openbaren, mag zij zich ook beroepen op studie (School of Metaphysics and Healing, PanAmerican School of Natural Medicine, Dr. Kataria Laughter Yoga University ), spiritueel onderwijs (Afro-Shamanisme, Reiki, Sarva Dharma, Reincarnatie, Alpha Chi) en levenservaring (vanaf 7de levensjaar gaf ze zich toestemming om anders te ervaren d.m.v. meditatie, visualisatie, alternatieve voeding, oerzang).